Αναζητήστε επιχειρήσεις:

Online κατάστημα
Φυσικό κατάστημα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΩΝ 13, 14 ΓΚΠΔ

(ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – 2016/679)

Εμείς παίρνουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα πολύ σοβαρά και επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε μια ασφαλή χρήση των υπηρεσιών μας. Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις νόμιμες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση περί συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δήλωση περί απορρήτου) περιγράφει, ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς το πράττουμε και με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα σας. 

Περιεχόμενο

  1. Πεδίο εφαρμογής 
  2. Ποια δεδομένα καταγράφονται 
  3. Cookies και Web Tracking
  4. Μέτρηση μετατροπής με το Facebook-Pixel
  5. Sharing (Κοινή χρήση) 
  6. Χρήση δεδομένων 
  7. Ασφάλεια δεδομένων και διαβίβαση 
  8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και Επικοινωνία 

1. Πεδίο εφαρμογής  

Η παρούσα δήλωση ισχύει για την υπό  ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cashbackworld.com προσβάσιμη ιστοσελίδα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι τούτη παραπέμπει και σε περαιτέρω ιστοσελίδες του Cashback World, όπως και σε αυτές άλλων κρατών, για τα οποία ενδέχεται να ισχύουν παρεκκλίνουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας  είναι:

ΚΟΡΥΦΗ CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Βοσπόρου 3 Θεσσαλονίκη  54454

E-Mail: info@korificlub.net

Κατά την πορεία της (μετ)εξέλιξης των ιστοσελίδων μας προς βελτίωση των υπηρεσιών μας ενδέχεται να απαιτηθούν προσθήκες της παρούσας δήλωσης σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικώς εκ των προτέρων, και σε κάθε περίπτωση θα ζητήσουμε την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας.  

2. Ποια δεδομένα καταγράφονται 

Στα δεδομένα προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εσάς και επεξεργαζόμαστε, συγκαταλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία για τις προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις, τα οποία λαμβάνουμε από εσάς κατά την πορεία του Cashback membership Card σας, την συμμετοχή σας στο Cashback Program ως συμβεβλημένη επιχείρηση καθώς και την παραγγελία σας για τα Cashback Solutions μας, και τα οποία μπορούν να καταταχθούν άμεσα ή έμμεσα σε εσάς (π.χ. μέσω του αριθμού μέλους σας και του ID συμβεβλημένης επιχείρησης). Πρόκειται για το ID μέλους σας, το πλήρες όνομα σας, τίτλο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, τις συντεταγμένες της διεύθυνσης (γεωγραφικό πλάτος και μήκος), τον (τους) αριθμό (αριθμούς) τηλεφώνου σας, αριθμό φαξ, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-Mail), τα τραπεζικά στοιχεία σας. Επιπρόσθετα επεξεργαζόμαστε το ID συμβεβλημένης επιχείρησης σας, την επωνυμία της επιχείρησης, ημερομηνία ίδρυσής, αριθμό ΓΕΜΗ, έδρα / διεύθυνση εταιρίας, ενδεχόμενα υποκαταστήματα, Α.Φ.Μ., ηλεκτρονική διεύθυνση  τιμολόγησης  (e-mail), αριθμός τηλεομοιότυπου (FAX), ιστοσελίδα της επιχείρησης, κλάδος της επιχείρησης, στοιχεία κύκλου εργασιών, τραπεζικά στοιχεία, Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ημερομηνία γέννησης και αριθμό τηλεφώνου του ατόμου επικοινωνίας της εταιρίας, το παραγγελθέν προϊόν της Cashback Solutions καθώς και επιπροσθέτως παραγγελθέντα προϊόντα.  

3. Cookies και Web Tracking

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν τα λεγόμενα Cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και στον οποίο μπορούν να ανακτηθούν και πάλι. Τα Cookies χρησιμεύουν για να σας καθιστούν δυνατή την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας και να εξατομικεύουν την διαδικτυακή παρουσία για εσάς. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε ένα τμήμα του (διαδικτυακού) ιστότοπου μας χωρίς να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε. Και σε αυτή την περίπτωση καταγράφονται αυτομάτως συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με την χρήση και αποτελεσματικότητα του ιστότοπου μας και να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες των χρηστών μας. Για τον λόγο αυτό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για την διεύθυνση IP σας, τον χρόνο και τη διάρκεια της επίσκεψης σας, τον αριθμό των επισκέψεων σας, την χρήση των εντύπων, τις επιλογές αναζήτησης σας, την προβολή παρουσίασης σας, τις ρυθμίσεις αγαπημένων σας στην ιστοσελίδα μας. Η διάρκεια αποθήκευσης των Cookies διαφέρει. Κυρίως χρησιμοποιούμε Cookies, τα οποία διαγράφονται αυτομάτως μετά την λήξη της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας (τα λεγόμενα „Session-Cookies“). Καταγράφουμε κάθε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και κάθε ανάκτηση ενός αποθηκευμένου στην ιστοσελίδα αρχείου. Τα από εμάς τοποθετημένα Cookies εξυπηρετούν αποκλειστικά στην ενημέρωσή μας και επεξεργάζονται από την mycityclub l.t.d, με σκοπό την αξιολόγηση των συλλεγχθέντων πληροφοριών. 

Χρησιμοποιούμε το JavaScript για να καταγράψουμε τη συμπεριφορά χρήσης σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να προσαρμόσουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας στις ανάγκες των χρηστών μας. Παράλληλα εξακριβώνουμε τον τύπο του περιηγητή σας, την τοποθεσία, τη χρονική στιγμή και διάρκεια της χρήσης σας, τον ιστότοπο (URL) και την ονομασία σελίδας καθώς και την παραπέμπουσα ιστοσελίδα. Έχετε την δυνατότητα να απορρίψετε την καταγραφή των εν λόγω δεδομένων, απενεργοποιώντας το JavaScript απευθείας μέσω του περιηγητή σας. 

Επιπλέον χρησιμοποιούμε τα εξής Εργαλεία: 

Google Analytics

Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού (Webanalysetool) της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, στη συνέχεια ‘Google’, ώστε να καταγράψει και να εξακριβώσει τις διαδικτυακές δραστηριότητες σας στην ιστοσελίδα μας, πόσοι χρήστες μας επισκέπτονται στο διαδίκτυο και ποια περιεχόμενα της σελίδας μας επισκέπτονται με ποια συχνότητα. Η αξιολόγηση διεξάγεται ανώνυμα. Τα Cookies του Google Analytics_(gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking)  – συμπεριλαμβανομένης της ανώνυμης διεύθυνσης ΙΡ Google Analytics Tool και των δεδομένων χρήσης – διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Το Google Analytics παρέχει στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de τη δυνατότητα απόρριψης της καταγραφής δεδομένων. 

Piwik Open Analytics Platform

Με αυτόν το τρόπο καταγράφουμε τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες στην σελίδα μας και διερευνούμε πόσοι χρήστες μας επισκέπτονται στο διαδίκτυο και ποια περιεχόμενα της σελίδας μας επισκέπτονται πόσο συχνά. Η αξιολόγηση διεξάγεται ανώνυμα. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε https://piwik.org/faq/.

Google AdWords 

Το εν λόγω εργαλείο εξυπηρετεί στην καταγραφή επισκέψεων της ιστοσελίδας για διαφημιστικούς σκοπούς (Remarketing) στο Google και στο Display Network. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει Cookies κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα (IDE: Google AdWords Cookie), τα οποία επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουν ξανά ως επισκέπτη όταν ανακτάτε τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Σε αυτές τις σελίδες μπορούν στη συνέχεια να σας παρουσιαστούν, ως επισκέπτη, διαφημιστικές αγγελίες που αφορούν περιεχόμενα, τα οποία είχατε ανακτήσει προηγουμένως σε άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν την λειτουργία Remarketing της Google. Μπορείτε να απορρίψετε την καταγραφή των δεδομένων μέσω του Google AdWords στην ιστοσελίδα http://www.google.com/settings/ads.

Conversion Tracking του Google AdWords 

Με αυτό το εργαλείο καταρτίζουμε στατιστικές μετατροπής, οι οποίες μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών μας. Το Cookie για την ανίχνευση μετατροπής (Conversion – Tracking) (IDE: Google AdWords Cookie) εναποτίθεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε αγγελία που έχει δημοσιευτεί από την Google. Σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Google δεν επεξεργάζονται προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ανίχνευση (Tracking), μπορείτε να προβάλλετε αντίρρηση στην εν λόγω χρήση, απενεργοποιώντας το Cookie του Google Conversion – Tracking μέσω των ρυθμίσεων χρήσης του προγράμματος περιήγησης σας στο Internet - Salesforce Marketing Cloud 

Με αυτό το εργαλείο καταγράφουμε την συμπεριφορά σας στην ιστοσελίδα μας προς βελτιστοποίηση της προσφοράς μας. Εντοπίζουμε πόσοι χρήστες μας επισκέπτονται στο διαδίκτυο και ποια περιεχόμενα της σελίδας μας πόσο συχνά αναζητούνται. Η αξιολόγηση διεξάγεται ανώνυμα και χρησιμοποιείται σε αυτοματοποιημένη μορφή μέσω του εργαλείου predictive intelligence για μια βελτιωμένη απεικόνιση της προσφοράς. Στα εγγεγραμμένα μέλη καταγράφεται η σχετική με τον χρήστη συμπεριφορά στην ιστοσελίδα προς βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και χρησιμοποιείται για την διαλογή σχετικών περιεχομένων. Τα cookies του Salesforce διαβιβάζονται κατά κανόνα προς έναν διακομιστή του Salesforce στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. 

Microsoft Application Insights (Ενημερωτικά στοιχεία εφαρμογών της Microsoft).

Το Application Insights αποτελεί μια υπηρεσία της Microsoft, με την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε την αποδοτικότητα και τη φιλικότητα της ιστοσελίδας προς το χρήστη. Η υπηρεσία αποθηκεύει και αναλύει ανώνυμα δεδομένα τηλεμετρίας (π.χ ποιες ώρες της ημέρας μας αναζητούν οι περισσότεροι χρήστες, πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται η ιστοσελίδα και πόσο καλά εξυπηρετείται από εξωτερικές υπηρεσίες). Τα Cookies (¬ai_user, ai_session) διαβιβάζονται κατά κανόνα προς έναν διακομιστή της Microsoft στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.  

Hotjar (Εργαλείο ανάλυσης ιστοσελίδας)

Με αυτό δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων δεδομένων του πρωτοκόλλου διαδικτύου και των στοιχείων για τον τρόπο συμπεριφοράς σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Αυτό γίνεται ώστε να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη, να εντοπίζουμε προτιμήσεις, να διαγιγνώσκουμε τεχνικά προβλήματα, να αναλύουμε τις εξελίξεις και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται σε σχέση με την τερματική συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας: διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής (συλλέγεται και αποθηκεύεται σε ανώνυμη μορφή), ανάλυση οθόνης της τερματικής συσκευής, τύπος της τερματικής συσκευής (μεμονωμένα αναγνωριστικά στοιχεία της τερματικής συσκευής), λειτουργικό σύστημα και τύπος προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική θέση (μόνο χώρα), προτιμώμενη γλώσσα κατά την προβολή της ιστοσελίδας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται σε σχέση με την αλληλεπίδραση του χρήστη: αντιδράσεις ποντικιού (κινήσεις, θέση και κλικ), εισαγωγές μέσω πληκτρολογίου.

Η Hotjar καταγράφει επίσης σε δειγματοληπτική βάση στοιχεία πρωτοκόλλου, τα οποία συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας: το domain που παραπέμπει, τις σελίδες που επισκέφθηκαν, τη γεωγραφική θέση (μόνο χώρα), την προτιμώμενη γλώσσα κατά την προβολή της ιστοσελίδας μας, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στις σελίδες του ιστότοπού μας κατά την προβολή αυτού.

Με την επίσκεψη στη σελίδα opt-out https://www.hotjar.com/opt-out και κάνοντας κλικ στην επιλογή «απενεργοποίηση Hotjar» μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Hotjar κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδας μας. Πέραν των Cookies που περιγράφονται στα εφαρμοσμένα εργαλεία ανάλυσης (analysis tools) εφαρμόζονται και τα παρακάτω Cookies:

Cookie

Εκδότης 

Σκοπός / Λειτουργία

language (γλώσσα)

Korifi Club 

Το εν λόγω cookie αποθηκεύει τις ρυθμίσεις γλώσσας του χρήστη. 

cookiesession1

Korifi Club

Το εν λόγω cookie εξυπηρετεί στη κατανομή της φόρτισης των αιτημάτων HTTP στην υποδομή του δικτύου. 

authSession

Korifi Club

cookie, το οποίο δημιουργείται για την διάρκεια μιας συνεδρίας και περιέχει την ταυτότητα της συνεδρίας. 

authToken

Korifi Club

cookie επαλήθευσης που δημιουργείται για συνδεδεμένους χρήστες και επιτρέπει την σαφή αναγνώριση τους. 

Toolbar_SessionID

Korifi Club

Το εν λόγω cookie εξυπηρετεί στην επικοινωνία με το Mycityclub Bar. 

AT_cookie_privacystatement

Korifi Club

Το εν λόγω cookie εξυπηρετεί στην παρακολούθηση για το αν ο χρήστης της ιστοσελίδας συναίνεσε στην χρήση τον cookies. 

Request Verification Token

Korifi Club

Πρόκειται για ένα cookie ασφαλείας κατά της πλαστογράφησης (anti forgery token cookie) και εξυπηρετεί στην παρεμπόδιση επίθεσης CSRF. 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι συνηθισμένοι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται τα cookies σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτετε όλα ή συγκεκριμένα cookies ή να ερωτάστε πριν από την λήψη ενός νέου cookie. Τις σχετικές οδηγίες σας τις παρέχουν οι περισσότεροι περιηγητές στην ως “Βοήθεια” χαρακτηριζόμενη επιλογή του μενού στη γραμμή μενού. Εκεί ενημερώνεστε επίσης πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχετε ήδη λάβει. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι ενδεχομένως να μην δύνασθε να κάνετε χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, εάν δεν αποδεχθείτε, ή δεν αποδεχθείτε όλα, τα Cookies.

Με την χρήση της ιστοσελίδας μας ή, εάν είναι απαραίτητο, με τη συγκατάθεση για τούτο, την οποία ζητούμε χωριστά, δηλώνετε ότι αποδέχεστε να χρησιμοποιούνται τα προαναφερόμενα Cookies και Tools.  

4. Μέτρηση μετατροπής με το Facebook-Pixel 

Εφαρμόζουμε με την συγκατάθεση σας το εικονοστοιχείο „Facebook – Pixel“ (fr: Facebook Cookie για αναγνώριση Opt-out) της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ (“Facebook”) εντός της διαδικτυακής μας παρουσίας. Πρόκειται για ένα Cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και δύναται να ανακτηθεί και πάλι από εκεί. Με την βοήθειά του μπορούν να παρακολουθούνται οι ενέργειες των χρηστών, αφότου αυτοί είδαν ή έκαναν κλικ πάνω σε μια διαφημιστική αγγελία του Facebook. Κατά τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταγράψουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών αγγελιών του Facebook για στατιστικούς σκοπούς αλλά και για σκοπούς έρευνας αγοράς. Τα κατά τον τρόπο αυτό συλλεγχθέντα δεδομένα είναι ανώνυμα για εμάς, συνεπώς δεν παρέχουν συμπεράσματα για την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο αποθηκεύονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα από το Facebook, ώστε να καθίσταται δυνατή μια σύνδεση στο εκάστοτε προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την οδηγία χρήσης δεδομένων του Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Μπορείτε να παρέχεται στο Facebook καθώς και στους συνεργάτες αυτού την δυνατότητα δημοσίευσης διαφημιστικών αγγελιών εντός και εκτός του Facebook. Προς τους σκοπούς αυτούς δύναται περαιτέρω να αποθηκευτεί ένα Cookie στον υπολογιστή σας. Με την χρήση της ιστοσελίδας δηλώνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση του εικονοστοιχείο δράσης του επισκέπτη.  

5. Sharing

Στην ιστοσελίδα έχουν ενσωματωθεί κουμπιά κοινής χρήσης (Share-Buttons) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ, XING, το οποίο λειτουργείται από την XING AG, οδός Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043,

ΗΠΑ, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ, καθώς και Google Plus του κοινωνικού δικτύου Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον έχει ενσωματωθεί και ένα Share-Button για ηλεκτρονικά μηνύματα. Τα Share-Buttons αναγνωρίζονται από το αντίστοιχο λογότυπο τους.

Όλα τα Share-Buttons έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων. Μόνο όταν πατήσετε κλικ πάνω στο εκάστοτε „Share-Button“ στην εν λόγω ιστοσελίδα (και μόνο τότε) πραγματοποιείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του περιηγητή σας και του διακομιστή του διαχειριστή/λειτουργού του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Σύμφωνα με τους λειτουργούς/διαχειριστές των ως άνω αναφερομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα από τα κοινωνικά δίκτυα δίχως ένα κλικ πάνω στο εκάστοτε Share-Button, εάν δεν είστε συνδεδεμένος με αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο στα συνδεδεμένα μέλη συλλέγονται και επεξεργάζονται τέτοια δεδομένα, μεταξύ άλλων η διεύθυνση ΙΡ. Εφόσον δεν επιθυμείτε μια αντιστοίχηση της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας με τον εκάστοτε λογαριασμό χρήστη σας του κοινωνικού δικτύου, παρακαλούμε όπως αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. 

Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι ως πάροχος της ιστοσελίδας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων καθώς και της χρήσης αυτών από τα κοινωνικά δίκτυα. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα θα βρείτε στις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των εν λόγω κοινωνικών δικτύων.  

6. Χρήση δεδομένων 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα αποκλειστικά σε συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις. Καταγράφουμε και  επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, τα οποία θέτετε στη διάθεση μας κατά την εγγραφή σας ως μέλος του Mycityclub καθώς και κατά την εγγραφή σας ως Mycityclub συμβεβλημένη επιχείρηση και κατά την πορεία της συμμετοχής σας στο Mycityclub Program, αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς (άρθρο 6 Παρ. 1 Περ. β’ ΓΚΠΔ (Κανονισμού 2016/679), Στην περίπτωση που δεν μας παράσχετε τα εν λόγω δεδομένα, δεν μας είναι δυνατό να συνάψουμε μαζί σας σύμβαση. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που υφίσταται έννομη υποχρέωση (Αρ. 6 Παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ). Εκτός των περιπτώσεων αυτών  χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις περιπτώσεις και στο βαθμό που μας χορηγείτε ειδικά προς τούτο  τη συγκατάθεσή σας (Αρ. 6 Παρ. 1 Περ. α ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας όπως π.χ. για την επικοινωνία μαζί σας, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα σας και να μπορούμε να θέσουμε στη διάθεση σας  τον προσωπικό σας τομέα  στην ιστοσελίδα μας mycityclub.net, για να επεξεργαστούμε τα αιτήματα και τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Περαιτέρω χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εξακριβώνουμε και να σας διαθέτουμε τα προνόμια αγοράς που δικαιούστε από την συμμετοχή στο Cashback Program, καθώς και για την έκδοση τιμολογίων προμήθειας μεσολάβησης. 

Εφόσον μας έχετε χορηγήσει την σχετική, χωριστή συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και στην έκταση της συγκατάθεσής σας, για να σας ενημερώνουμε π.χ. για προσφορές και δράσεις των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και των συμβεβλημένων Β2Β επιχειρήσεών μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση αυτή, η οποία ανάκληση θα αποκλείει την περαιτέρω επεξεργασία για το μέλλον. 

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα υφίσταται επιχειρηματική σχέση μαζί σας, και πέραν του διαστήματος αυτού, εφόσον ο νόμος προβλέπει μακρύτερα διαστήματα τήρησης των δεδομένων, ή εφόσον  τα δεδομένα απαιτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον δημοσίων αρχών. 

7. Ασφάλεια δεδομένων και διαβίβαση 

Για την προστασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων κρυπτογραφήσεις κατά την διαβίβαση δεδομένων (Κρυπτογραφήσεις SSL), Firewalls, προγράμματα κατά της ηλεκτρονικής πειρατείας (προγράμματα απόκρουσης χάκερ) και περαιτέρω μέτρα προστασίας σύμφωνα με το σημερινό βαθμό εξέλιξης της τεχνολογίας. Κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων μπορεί να εγγυηθεί από εμάς η ασφάλεια των δεδομένων μόνο σύμφωνα με το σημερινό βαθμό εξέλιξης της τεχνολογίας

Η χρήση των προσωπικών και επιχειρηματικών σας δεδομένων πραγματοποιείται κατά βάση από την Mycityclub. ως συμβαλλόμενο μέρος των μελών και των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και για την υπεύθυνη επεξεργασίας. Η Mycityclub l.t.d. χρησιμοποιεί για την διεκπεραίωση την Mycityclub Solutions ως εκτελούσα την επεξεργασία. Η διαβίβαση / διάθεση των προσωπικών και επιχειρηματικών σας δεδομένων δύναται ωστόσο, όπως παρατίθεται παρακάτω, να πραγματοποιηθεί προς περαιτέρω παρόχους υπηρεσιών καθώς και στην εταιρία  korificlub: 

Για την διεκπεραίωση της παροχής υπηρεσιών μας, για την επικοινωνία μαζί σας και την διαχείριση της διαδικτυακής μας παρουσίας χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους εκτελούντες την επεξεργασία. Βεβαιώνουμε ότι επιλέγουμε προσεκτικά τους εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίσουμε μια νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία δεδομένων. Πέραν τούτου υποχρεώσαμε τους εκτελούντες την επεξεργασία να χρησιμοποιούν τα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τεκμηριωμένες οδηγίες μας για τους συγκεκριμένους σκοπούς και βάσει των διατάξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μια περαιτέρω χρήση των δεδομένων από τους εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία αποκλείεται. 

Εξάλλου διαβιβάζουμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά  σας δεδομένα εντός του Mycityclub, διασφαλίζοντας τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας δεδομένων, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του Cashback Program, την καταγραφή των αγορών που πραγματοποιήσατε, και την εκκαθάριση των απορρεόντων εκ των αγορών αυτών προνομίων μελών. Οι εταιρίες Mycityclub & Korificlub δεσμεύονται επίσης απέναντι και σ’ εμάς να χρησιμοποιούν τα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα σας μόνο για τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι ιδίως οι εξής: η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. Email, γραπτών μηνυμάτων SMS ή μηνυμάτων Push), με φαξ, με τηλέφωνο ή με επιστολή, προς ενημέρωση σχετικά με προϊόντα και δράσεις των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και Β2Β συμβεβλημένων επιχειρήσεων, η ταυτοποίηση προσφορών που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα σας, η διεξαγωγή ερευνών περί ικανοποίησης, η λειτουργία ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας (Hotlines) καθώς και η επεξεργασία συναλλαγών. Εάν και εφόσον είναι αναγκαίο για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας για εσάς ή εφόσον μας παρέχετε προς τούτο τη συγκατάθεσή σας, θα διαβιβάζουμε τα επ’ αυτού απαιτούμενα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και Β2Β συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Περαιτέρω δε οι Β2Β συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεσμεύονται απέναντι σε εμάς να χρησιμοποιούν τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα μόνο για τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η εταιρίες Mycityclub δραστηριοποιείται διεθνώς. Οι εμπορικές δραστηριότητες μας, οι δομές της διαχείρισης και η τεχνική υποδομή μας εκτείνονται πέρα από τα σύνορα των κρατών. Συνεπώς, διαβιβάζουμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του Cashback Program, την καταγραφή των αγορών που πραγματοποιήσατε καθώς και την εκκαθάριση των προνομίων των μελών ή/και για την έκδοση τιμολογίων προμήθειας μεσολάβησης που προκύπτουν από αυτές και στην εταιρία Korificlub. Η διαβίβαση των προσωπικών και επιχειρηματικών σας δεδομένων στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην Ελβετία και σε άλλα κράτη με κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν χρήζει περαιτέρω συγκατάθεσης ή/και άδειας από τις Αρχές. Σε περίπτωση όμως που πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια διαβίβαση των προσωπικών και επιχειρηματικών σας δεδομένων σε άλλα από τα προαναφερόμενα κράτη, θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και φυσικά θα τηρήσουμε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, θα παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις και θα φροντίσουμε για την επιβολή / εφαρμογή των δικαιωμάτων σας και των ένδίκων βοηθημάτων σας 

Σε άλλα πρόσωπα πέραν των προαναφερόμενων, φιλικά προσκείμενων συμβεβλημένων επιχειρήσεων και Β2Β συμβεβλημένων επιχειρήσεων, εκτελούντων την επεξεργασία και εταιριών Mycityclub & Korificlub δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα, εκτός αν μας έχετε χορηγήσει την προς αυτό σχετική συγκατάθεσή σας ή υφίστανται  νομικές υποχρεώσεις περί αυτού.

8.Τα δικαιώματά σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, και επικοινωνία.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε τη διόρθωση και τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία όπως και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο)   

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μία καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr) ή σε μια εποπτική αρχή άλλου κράτους της ΕΕ.

Εφόσον η χρήση των προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων σας, σε αυτόν τον ιστότοπο βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων σας για το μέλλον, χωρίς αιτιολόγηση. Μια τέτοια ανάκληση αποκλείει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως (μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) στην εξής διεύθυνση:

ΚΟΡΥΦΗ CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Βοσπόρου 3 Θεσσαλονίκη  54454

E-Mail: info@korificlub.net

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην εν λόγω διεύθυνση και σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την χρήση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

επιστροφή