Αναζητήστε επιχειρήσεις:

Online κατάστημα
Φυσικό κατάστημα

Το παρόν συμβόλαιο (στο εξής θα αναφέρεται Συμβόλαιο) περιγράφει τους όρους χρήσης της korificlub.net
Το παρόν Συμβόλαιο ορίζει τις προϋποθέσεις εγγραφής καθώς και τη χρήση της Υπηρεσίας Κorifi club (όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω) 

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Στις παρούσες προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις χρησιμοποιούνται με το παρακάτω νόημα:

Μέλος: ως τέτοιο νοείται κάθε άτομο που έχει ανοίξει έναν λογαριασμό στο korificlub.net, είτε έχει είτε δεν έχει κάνει online αγορές σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shops - της korificlub
Συνεργαζόμενα Καταστήματα: είναι τα online καταστήματα που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας μας και έτσι παρέχουν επιστροφή χρημάτων - cashback, εκπτωτικά κουπόνια - coupon codes - και προσφορές μέσω της korificlub.
Ενεργό μέλος: Είναι το μέλος που έχει κάνει τουλάχιστον μια αγορά μέσω της korificlub.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΚΟΠΟΥ.

Κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία, κάθε μέλος αποδέχεται στο σύνολό του τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του συμβολαίου αφού έχει συμβουλευθεί το κείμενο που το περιγράφει, το έχει κατανοήσει και το έχει αποδεχτεί σημειώνοντας το κουτί δίπλα στην πρόταση "Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας της korificlub.net " που βρίσκεται στο τέλος της φόρμας εγγραφής. Χωρίς την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει η korifi club. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις υπερισχύουν κάθε άλλης προϋπόθεσης που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εκτός δηλωμένης και έγγραφης εξαίρεσης.

  1. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ korificlub.net.

3.1. Πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η korificlub.net είναι ανοιχτό σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Η εγγραφή γίνεται μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση korificlub.net.

3.2. Σκοπός της υπηρεσίας.

Η korifi club είναι μια ελεύθερη διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει στα μέλη του επιστροφές χρημάτων από τις αγορές τους στα προτεινόμενα από την Κorifi club διαδικτυακά καταστήματα και στις ιστοσελίδες υπηρεσιών. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων ποικίλει ανάλογα τον ιστότοπο και αναγράφεται στην ιστοσελίδα korificlub.net. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων σε κάποιο κατάστημα μπορεί να είναι συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένο είδος αγοράς ή να υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί της συνολικής αξίας της αγοράς χωρίς τους φόρους (ΦΠΑ) και το κόστος μεταφοράς.

 3.3. Προσφερόμενες επιστροφές χρημάτων - cashback.

 3.3.1. Ατομικές επιστροφές χρημάτων - cashback.

Κάθε μέλος κερδίζει μεμονωμένες επιστροφές χρημάτων με κάθε του online αγορά από online καταστήματα (online shops) που συνεργάζονται με το korificlub Το κάθε ποσό από τις επιστροφές χρημάτων - cashback - πιστώνεται στον λογαριασμό του μέλους στο korificlub.

Τα ποσά και τα ποσοστά υπολογισμού για την επιστροφή χρημάτων - cashback - από το κάθε συνεργαζόμενο online κατάστημα - online shop - παρουσιάζονται αναλυτικά στο Website της korificlub.net. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ακριβές ποσό ή ποσοστό υπολογισμού του ποσού επιστροφής χρημάτων είναι αυτό που θα ισχύει την στιγμή της αγοράς.

 3.3.2. Τροποποίηση των ποσών της επιστροφής χρημάτων.

Η Korifi club μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο υπολογισμού και το ποσό της επιστροφής χρημάτων προς τα μέλη και τα μέλη του προγράμματος οποιαδήποτε στιγμή.

Το ποσό της επιστροφής χρημάτων που δίνεται στα μέλη λόγω των αγορών που έχουν κάνει μέσω της υπηρεσίας μας φαίνεται στον ιστότοπο - Website - korificlub.net Στην ετικέτα "Ο Λογαριασμός μου".

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

4.1. Εγκυρότητα εγγραφής.

Η εγγραφή στην korifi club είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 16 ετών. Κάθε ένας/μια που επιθυμεί να γίνει μέλος, οφείλει να συμπληρώσει κάθε υποχρεωτικό πεδίο της φόρμας εγγραφής για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της.

4.2. Μοναδικότητα λογαριασμού.

Αποκλειστικά ένας και μόνο ένας λογαριασμός επιτρέπεται ανά άτομο. Σε περίπτωση απάτης η Korifi club διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους εν λόγω λογαριασμούς και κατά συνέπεια όλες οι συσχετιζόμενες επιστροφές χρημάτων θα χαθούν οριστικά.

4.3. Όνομα χρήστη στο site.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το υποψήφιο μέλος καλείται να ορίσει το προσωπικό του όνομα χρήστη (Username) και τον Κωδικό του (password) τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την είσοδό του στο σύστημα της korifi club. Το όνομα χρήστη πρέπει και είναι το πραγματικό email του. Όπου θα κάνει και την ενεργοποίηση του γραφείου.

  1. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ CASH-BACK.

5.1. Λήψη της επιστροφής χρημάτων - cashback.

Για να κερδίσει επιστροφή χρημάτων - cashback - το μέλος πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

Α. Να συνδεθεί στην korificlub.net και να κάνει είσοδο με το μοναδικό Username και password του.

Β. Να περιηγηθεί στο site και να βρει το κατάστημα - online shop - που τον ενδιαφέρει να κάνει κάποια αγορά, ακολούθως να πατήσει στον παρεχόμενο σύνδεσμο της Korifi club για να επισκεφτεί το e-shop της επιλογής του. Κατά την αγορά του, το μέλος δε θα πρέπει να πατήσει πάνω σε άλλους συνδέσμους (links τρίτων, διαφημίσεις κλπ.), που παραπέμπουν σε άλλες σελίδες, καθώς μπορεί να χάσει το δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων.

Η Korifi club θα λάβει ακολούθως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει ότι το Μέλος παρήγγειλε και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων - cashback. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων - cashback - δεν θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Μέλους εάν το Μέλος πατήσει σε άλλους συνδέσμους (links τρίτων, διαφημίσεις κλπ.), μη σχετικούς με τη διαδικασία αγοράς του στο eshop.

5.2.  Πίστωση λογαριασμού και επιβεβαίωση των επιστροφών χρημάτων.

Όταν ένα Μέλος έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5.1, το ποσό της επιστροφής χρημάτων - Cashback - συνήθως πιστώνεται στον λογαριασμό του μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Η επιστροφή μετρητών / cashback του χρήστη γίνεται «Έγκυρη» όταν το e-shop επιβεβαιώσει την πληρωμή, την παροχή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας στον χρήστη (δεν έχει γίνει και καμία επιστροφή) και μόλις το e-shop πληρώσει στην Korifi club τη σχετική προμήθεια για τη συναλλαγή. Εάν ο χρήστης επιστρέψει μερικώς μια παραγγελία, το cashback θα υπολογιστεί ξανά ώστε να μην περιλαμβάνει το επιστρεφόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Εάν ο χρήστης έχει αγοράσει μόνο ένα προϊόν/ μια υπηρεσία και το επιστρέψει, δε θα λάβει κανένα cashback. Η επιβεβαίωση της αγοράς μπορεί να διαρκέσει έως και 50 ημέρες μετά την προθεσμία επιστροφής που ορίζει το κάθε eshop. Εάν το eshop δε μπορεί να επιβεβαιώσει την αγορά ή δεν πληρώσει την σχετική προμήθεια στην Korifi club το cashback του χρήστη παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το bonus καλωσορίσματος του κάθε χρήστη γίνεται «Έγκυρο» όταν το cashback από τις αγορές του χρήστη φτάσει στο ελάχιστο όριο για την πληρωμή του, π.χ. στα 30,00 ευρώ για πληρωμή μέσω Paypal.

5.3. Πληρωμή της επιστροφής χρημάτων - Cashback.

Όταν μια αγορά γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1, τότε αυτομάτως προεγκρίνεται για το ποσό επιστροφής χρημάτων εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών προσφορών, ένα μέρος από το ποσό επιστροφής χρημάτων μπορεί να μην προσμετράται για την επίτευξη του ορίου για την υποβολή αιτήματος πληρωμής. Το Μέλος θα ενημερώνεται σαφώς για τέτοιες περιπτώσεις αγοράς.

Το Μέλος μπορεί να λάβει με αίτημά του το cashback από τις αγορές του, που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό του στην Korifi club και είναι σε κατάσταση «Έγκυρο», όταν αυτό ξεπεράσει το ελάχιστον όριο (σε επιστροφές χρημάτων) που προσδιορίζεται από την υπηρεσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο, το ελάχιστο αυτό όριο μπορεί να μεταβληθεί.

Το ελάχιστον όριο ποσού είναι 20,00 €:  

Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής φαίνονται στον λογαριασμό του Μέλους στην korifi club.

Οι πληρωμές γίνονται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο χρήστης το ζητήσει σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KORIFI CLUB.

6.1 Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Η korifi club επιχειρεί να έχει την υπηρεσία του διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα. Παρόλα αυτά, η Korifi clubμπορεί να σταματήσει παροδικά την υπηρεσία λόγω εργασιών συντήρησης ή για άλλους λόγους. Η  Korifi club δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτό και θα επιχειρεί στα πλαίσια του δυνατού να πληροφορεί τα Μέλη του πριν λάβουν χώρα εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η Korifi club δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για μερική ή ολοκληρωτική αποτυχία πρόσβασης στην korificlub.net λόγω αδυναμίας του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet service provider) του Μέλους, ούτε και του διαδικτύου γενικά και ειδικά ως δικτύου ούτε για άλλη εξωτερική ως προς την Korifi club αιτία.

Η Korifi club δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails). Το Μέλος οφείλει να έχει δηλωμένη σε κάθε στιγμή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχύει και έχει πρόσβαση σε αυτή (valid email address).

6.2 Ακύρωση Λογαριασμού Μέλους.

Η Korifi club έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό ενός Μέλους εάν το Μέλος αυτό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους ορθής χρήσης της υπηρεσίας ή ενεργεί σε βάρος της υπηρεσίας.

6.3 Σχέσεις του korificlub.net με τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shops.

Η Korifi club λειτουργεί απλώς ως ενδιάμεση υπηρεσία που παρέχει στα Μέλη της την καλύτερη δυνατή συλλογή προσφορών επιστροφών χρημάτων - Cashback - και οικονομικών προσφορών από την online αγορά - online Market.

Η Korifi club δεν παρεμβαίνει στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του online καταστήματος - online shop. Η Korifi club δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνη ή φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για τις οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν μεταξύ του Μέλους μας και του online καταστήματος - online shop - σχετιζόμενη με αγορά που έγινε με τη χρήση της υπηρεσίας μας.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Η Korifi club επιχειρεί με όλες τις δυνάμεις και δυνατότητες να προστατέψει τα προσωπικά σας στοιχεία στο ακέραιο. Το Μέλος μπορεί να διαβάσει την διακήρυξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται διαθέσιμη στον ιστότοπο korificlub.net.

  1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Η Korifi club έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώνει διαρκώς τις σελίδες του www.korificlub.net, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις. Καλούμε λοιπόν τα Μέλη μας να διαβάζουν την πιο πρόσφατη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο korificlub.net κάθε φορά που χρησιμοποιούν την Korifi club. Ειδοποίηση για κάποια αλλαγή θα αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) όπως αυτό δηλώνεται από το Μέλος στον λογαριασμό του που τηρεί στην Korificlub.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της korifi club υπόκεινται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Όλες οι διαφωνίες και διαφορές θα λυθούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οποιαδήποτε και αν είναι η πόλη ή χώρα κατοικίας του ενάγοντα.

επιστροφή